ขวดน้ำลังและลัง

Allpackthailand จำหน่ายขวดน้ำลัง PET ปริมาตร 920 ml. และลัง  ซึ่งขวดน้ำลังมีด้วยกันอยู่ 2 แบบ คือ แบบปาก 38 มม. และแบบปาก 30 มม. บรรจุน้ำได้สะดวก สามารถนำมาใช้บรรจุน้ำดื่มหมุนเวียนได้ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ลังสำหรับใส่ขวดน้ำลัง
ก็ไม่หนักจนเกินไป ง่ายสำหรับใช้กรอกน้ำดื่ม สามารถเป็นที่รองรับขวดน้ำลังได้หลายขวด นอกจากนั้นลังยังคงทนต่อการรับน้ำหนักของขวดน้ำลังได้อีกด้วย เชื่อมั่นเรา Allpackthailand

ติดต่อเรา