บริการของเรา

-  ผลิตฉลากน้ำดื่ม
-  ผลิตฉลากขวด อื่นๆ เช่น น้ำจิ้ม  น้ำปลาร้า
-  รับผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด
-  จำหน่าย  แคปคอถัง แคปซีล
-  จำหน่ายถัง PET 
-  จำหน่าย เครื่องจักร และเครื่องบรรจุ  เช่น เครื่องอบคอถัง เครื่องล้างถัง เครื่องบรรจุน้ำขวด เครื่องบรรจุน้ำถ้วย ฯลฯ
-  รับผลิตกล่อง

บริการออกแบบ ฉลาก และกล่องให้ฟรี 

ติดต่อเรา