กล่องกระดาษลูกฟูก

สำหรับบรรจุสินค้า มีแบบ 3 ลอน 5 ลอน ลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการและสามารถปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า

ตัวอย่างกล่องกระดาษลูกฟูก

ดูตัวอย่างผลงานเพิ่มเติมได้ที่ Facebook

บริษัท ออลแพค (ไทยแลนด์) จำกัด

Tel: 0624424954

กล่องกระดาษลูกฟูก

สำหรับบรรจุสินค้า มีแบบ 3 ลอน 5 ลอน ลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการและสามารถปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า

ตัวอย่างกล่องกระดาษลูกฟูก

ดูตัวอย่างผลงานเพิ่มเติมได้ที่ Facebook

บริษัท ออลแพค (ไทยแลนด์) จำกัด

Tel: 0624424954